Kommunikációs rendszerekben gondolkodunk

Elnyert pályázatok

Az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedéspárti gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon. A növekedéspárti gazdaságpolitikához dinamikus, fenntartható gazdasági növekedés kell, aminek eredményeiből mindenki részesedik. A gazdaságpolitikai fordulat a magyar gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználásával teremthető meg.

Megnyert pályázatok:

  • A rendszerbe csatolt (IP) kamerák képein az emberi arcokat nagy pontossággal felismerni és azonosítani képes szoftver és eszköz fejlesztése
  • Synapbase meta-adatbázis motor fejlesztése
  • Új, értékközpontú maxprofit elnevezésű Vezetői Döntéstámogató Szoftverrendszer beszerzése

  • A YOUNG B.T.S. Kft.  innovatív fejlesztése új távlatokat nyit a videó megfigyelés területén!

Projekt neve:
A rendszerbe csatolt (IP) kamerák képein az emberi arcokat nagy pontossággal felismerni és azonosítani képes szoftver kifejlesztése

Projekt leírása:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló, 2013 júliusában elindult fejlesztés eredményeként, úgy a lakossági, mind az üzleti felhasználók egyedi képfeldolgozási képességű hardver/szoftver rendszerhez juthatnak hozzá. A mai videó megfigyelő rendszerek nagy része nem igazán foglalkozik a sávszélességgel azon túl, hogy fejlett videó kódolást alkalmaz (pl.: h264), és csak viszonylag kevés olyan megoldás van, ami lehetővé teszi a meglévő kamerarendszerek központosítását olyan esetekben, ahol a rendelkezésre álló sávszélesség kicsi. Ez az oka annak, hogy a lakosság számára elérhető felhőalapú videó megfigyelést szolgáltató megoldások meglehetősen gyenge felbontásban is szerény képelemzési képességekkel bírnak. Az arcfelismerés és az ezen alapuló szolgáltatások nem igazán érhetőek el annak ellenére, hogy több tíz képfeldolgozással is bíró videó megfigyelő rendszer van a piacon. A Young B.T.S. Kft. projektjének célja olyan egyedi képfeldolgozó eljárások kifejlesztése, amelyek - a szintén a projekt folyamán kifejlesztendő speciális hardver egységen - nagy hatékonysággal tudják a beérkező nagyfelbontású videó folyamokat elemezni és csak a felhasználó által konfigurálható kiemelendő elemeket továbbítani a központba. A kialakítandó rendszer egyik egyedi jellemzője tehát a mély képfeldolgozási képességekben és az ezeket rugalmasan konfigurálhatóvá tévő HW/SW megoldásokban rejlik. Egy másik egyedi vonás a központi egység felhő alapú architektúrája, melynek köszönhetően úgy a lakossági, mind az üzleti szegmensben versenyképes SaaS (Szoftver mint szolgáltatás) alapú szolgáltatást lehet nyújtani. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalatok és a lakosság számára is elérhetővé válik a nagyfelbontású intelligens videó megfigyelés. Az erre épülő szolgáltatások (pl.: marketing célú tömegelemzés, arc alapú azonosítás/követés, intelligens eseménydetektálás) olyan lehetőségeket biztosítanak, melyek ma még csak néhány nagyon magas árfekvésű rendszerben érhetőek el.

Kedvezményezett:
Young B.T.S. Informatikai és Kereskedelmi Kft.   
1139 Budapest, Frangepán utca 26.    
E-mail: info@young.hu
Telefon: +36 1 452 2600
Faxszám: +36 1 452 2610     
Weboldal: www.young.hu

Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
E-mailes ügyfélszolgálat: info@magzrt.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 40 200 617
Faxszám: +36 1 465 8503
Weboldal: www.magzrt.hu

  • A Young B.T.S. Kft. innovatív fejlesztése csökkenti az adatbázisplatform-függőséget!


Projekt neve:
Synapbase meta-adatbázis motor fejlesztése

Projekt leírása:

A mai szerver-kliens architektúrára épülő szoftver rendszerek mindegyike használ valamilyen adatbázis-kezelő motort. Ezeknek az alkalmazásoknak egyik fontos jellemzője, hogy mindig egy típusú adatbázismotort használnak, a fejlesztés során a rendszert csak ehhez az egy adott kezelőhöz portolják, azaz az adatbázis kezelésre fejlesztett alkalmazások a legtöbb esetben adott adatbázismotorhoz készülnek. Ezen alkalmazások másik fontos jellemzője, hogy meghatározó többsége az SQL nyelven kezelhető relációs adatbázis-kezelők valamelyikére épülnek.

Synapbase kutatási, fejlesztési projekt célja egy olyan szoftver technológia kifejlesztése, amely:

• A hagyományos értelemben vett háromrétegű alkalmazások fejlesztését kibővítve támogatja.
• A projekt megvalósítása a háromrétegű technológiát négyrétegűre bővíti.
• A negyedik réteg az értelmező szerver, amely az alkalmazás-kiszolgáló (közép-réteg) és az adatbázis szerver között helyezkedik el, a köztük lévő kommunikációt biztosítva.
• A projekt megvalósítása során kifejlesztésre kerül egy "meta-SQL" leíró nyelv. A megvalósítandó négyrétegű technológiában az alkalmazás kiszolgálón működő üzleti logika ezt a "meta-SQL" leíró nyelvet használja. A "meta-SQL" nyelven megfogalmazott utasításokat az értelmező szerver az adatbázis szerveren futó adatbázismotor nyelvének megfelelő szintaktikára fordítja. Így az adott adatbázismotor ezeket az utasításokat hajtja végre, és az eredményeket egységes formában adja vissza.
• A projekt megvalósítása során kifejlesztett értelmező szerver paraméterezhető módon biztosítja a legkülönbözőbb adatbázismotor csatolók használatát.

Üzleti hasznosíthatóság, gazdaságosság, várt eredmények:

A projekt megvalósítása során kifejlesztett négyrétegű technológia használatával jelentős szoftverfejlesztési költségcsökkenés érhető el:
• Adott alkalmazás úgy készíthető, hogy nem kell konkrét adatbázismotor függőségeket figyelembe venni.
• Amennyiben adott alkalmazás használata során adatbázismotor csere valósul meg, az alkalmazást nem kell módosítani, nincs újabb költség.
• Ugyanazon alkalmazásmódosítás nélkül működhet a felhasználó által választott (vagy eleve rendelkezésére álló) és a technológia által támogatott adatbázis kezelő rendszer alatt.
• Az alkalmazást használni kívánó felhasználó esetlegesen meglévő adatbázismotorja esetén sem kényszerül a meglévőtől eltérő, másik adatbázismotor költségeinek kifizetésére.
• Az értelmező szerver biztosítja az alkalmazás egységes szintaktikai fejlesztését akkor is, ha az alkalmazásnak egyidejűleg több adatbázismotorral is együtt kell működnie.
• A szoftver fejlesztési költségek igen nagy hatással bírnak a termékek árait tekintve. A projekt megvalósítása során kifejlesztett technológia használata esetén a fejlesztési költségek csökkenésével az így előállított termékek árai jelentősen csökkenhetnek.

Kedvezményezett:
Young B.T.S. Informatikai és Kereskedelmi Kft.   
1139 Budapest, Frangepán utca 26.    
E-mail: info@young.hu
Telefon: +36 1 452 2600
Faxszám: +36 1 452 2610     
Weboldal: www.young.hu

Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
E-mailes ügyfélszolgálat: info@magzrt.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 40 200 617
Faxszám: +36 1 465 8503
Weboldal: www.magzrt.hu

 

  • MAXPROFIT RENDSZER BEVEZETÉSE A YOUNG B.T.S. KFT-NÉL 2010-BEN

    Új, értékközpontú, maxProfit elnevezésű Vezetői Döntéstámogató Szoftverrendszer beszerzése a Young B.T.S. Kft. részére

Projekt neve:

Új, értékközpontú, maxProfit elnevezésű Vezetői Döntéstámogató Szoftverrendszer beszerzése a Young B.T.S. Kft. részére A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt leírása (általános leírás és műszaki adatok)

A Young B.T.S. Kft. évek óta rendelkezik integrált vállalatirányítási rendszerrel, amelyet folyamatosan korszerűsít, illetve megújít. A maxProfit Vezetői Döntéstámogató rendszer a jelenlegi vállalatirányítási rendszerre támaszkodik, elsősorban a cég managementje és területi vezetői számára hozzáférhető. Az új, hatékony vezetői információs és döntéstámogató szoftver a célrendszer középpontjába az értékalkotást helyezi: három modulja azokat az elemzési technikákat, vezetési eljárásokat és ellenőrzési módszereket, illetve az ezekre alapozott érdekeltségi rendszert foglalja magában, amelyek segítségével az értékközpontú vállalatvezetés valósulhat meg. A maxProfit rendszer számos fontos, a döntéshozatalhoz szükséges releváns információt nyújt a vállalatvezetés különböző szintjein.

A bevezetés után a gyakorlatban is igazolódik, hogy a szoftver beváltja az alkalmazásához fűzött várakozásokat: ténylegesen hozzájárul az eredményesebb működéshez a folyamatok költséghatékonyabbá tételével, illetve a dolgozók teljesítményfokozásával.
 
Új, értékközpontú, maxProfit elnevezésű Vezetői Döntéstámogató Szoftverrendszer beszerzése a Young B.T.S. Kft. részére

Támogatás összege:
8.942.500 forint
Fejlesztő cég: ProgEn Kft.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Young B.T.S. Informatikai és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Schweidel u. 11.
Telephely: 1139 Budapest, Frangepán u. 26.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Tel: 40/200-617
Fax: 1/4658-503
E-mail: info@magzrt.hu
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

Regionális Operatív Program Irányító Hatósága
www.rop.hu

Közreműködő Szervezet
www.magzrt.hu
TörlésKijelöltek összehasonlítása