Kommunikációs rendszerekben gondolkodunk

Partnerré válás

További kedvezményes árakért és speciális akciókért regisztráljon Viszonteladói partnerünkként!

1. A Young B.T.S. Kft. - továbbiakban: Nagykereskedő - az általa forgalmazott különböző típusú és márkájú (pl.: Alcatel, Panasonic, 2N, Allied Telesis stb.) távközléstechnikai, számítástechnikai, informatikai, elektronikai és hálózatépítési termékeket kizárólag a viszonteladói-listájában szereplő, ill. vele viszonteladói szerződésben lévő - továbbiakban: Viszonteladó - partnerei részére értékesíti.

 
Viszonteladó nem kizárólagos joggal végzi - a Nagykereskedő által felkínált termékek tekintetében - az értékesítést, saját nevében és saját kockázatára. A viszonteladói-listára kizárólag infokommunikációs (telekommunikációs és/vagy számítástechnikai) termékek kereskedelmével vagy telepítésével mint főtevékenységgel foglalkozó gazdasági társaságok kerülhetnek. A Partnerek vevőnyilvántartásba történő felvételének elsődleges feltétele a kitöltött Partneri adatlap, valamint 90 napnál nem régebbi Cégkivonat másolat - mellyel igazolható, hogy a Társaság Cégbíróságon bejegyzett, valamint a fent meghatározott tevékenységgel mint főtevékenységgel foglalkozik - üzletágunk részére személyesen, faxon, esetleg postai úton történő visszaküldése. A visszaküldést követően megkezdődik (történik) a regisztráció.
 
2. Vevőkör

Nagykereskedő az általa forgalmazott termékeket kizárólag a viszonteladói-listájában regisztrált, ill. szerződött partnerei részére értékesíti.

3. Árak

A Young B.T.S. Kft. az általa forgalmazott termékeket és az árakat tartalmazó adatbázisokat folyamatosan karbantartja, és ezen információkhoz hivatalos Honlapján regisztrált partnerei számára hozzáférést biztosít. Az árlistában szereplő árak nettó árak, és forintban értendőek. Az előre megrendelt és kifizetett vagy Nagykereskedő által visszaigazolt áruk esetében viszonteladó mindig a fizetés dátumakor érvényes árlista vagy a visszaigazolásban rögzítettek alapján kerül kiszolgálásra. Cégünk az időközi árváltoztatás jogát - a viszonteladói szerződéssel nem rendelkező partnerek felé - külön értesítés nélkül fenntartja.

4. Megrendelés

Nagykereskedő a készleten lévő termékeire - kivéve a személyes vásárlás esetét - első sorban írásban (e-mail, Fax) fogad el megrendeléseket. A raktáron nem lévő termékekre kizárólag csak írásos megrendelés küldhető. A visszaigazolt megrendelések utólagos lemondása esetén Nagykereskedő jogosult az áru értékének 10%-át lemondási díjként a Viszonteladó részére kiszámlázni.

5. Fizetési feltételek

A Viszonteladók vásárlásaik ellenértékét  kiegyenlíthetik készpénzzel, előre utalással, ill. utólagos átutalással (halasztott fizetéssel) is. Partnereink a regisztráláskor automatikusan készpénzes vásárlókként kerülnek be vevőnyilvántartásunkba. Amennyiben ettől eltérő, átutalásos fizetési módot kívánnak elérni, úgy éves viszonteladói keretszerződés megkötése szükséges. A viszonteladói szerződés megkötéséhez a Partnereink részéről további dokumentumok is szükségesek, melyeket a szerződés megkötése előtt kérünk átadni:
 
- az Aláírási címpéldány másolata;
- Éves mérleg és Eredménykimutatás másolata.

Halasztott fizetéssel történő vásárlás esetén a számlán feltüntetett fizetési határidőként a Nagykereskedő bankszámláján történő jóváírás napját kell érteni! Viszonteladónak leszállított áru Nagykereskedő tulajdonát képezi mindaddig, amíg Viszonteladó az áru teljes vételárát ki nem egyenlítette Nagykereskedő felé. Viszonteladó a Viszonteladói szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetése esetén Nagykereskedő a Ptk.-nak megfelelő kamatot számoljon fel a késedelmes napokra.

6. A hitelkeret elbírálásának folyamata

A vevő hitelképességét a Nagykereskedő a Viszonteladó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján 5 munkanapon belül megvizsgálja. Ez idő alatt kerül elbírálásra a cégek hitelképessége, ill. az egyéb kiegészítő szolgáltatások köre, amelyet követően a szerződés-tervezet Nagykereskedő részéről elkészül. A szerződés melléklete tartalmazza a felajánlott hitelkeretet, valamint a hitelnapok számát, ill. az egyéb nyújtott szolgáltatások körét. Rendszeresen nagy tételben vásárló, illetve növekvő forgalmat teljesítő partnereink esetén a hitelkeret automatikusan felülvizsgálatra kerül, amely során a piaci igényekhez igazodva egyéni elbírálás alapján kedvezőbb fizetési feltételeket ajánlhatunk. Átutalásos partnereink fizetési magatartása folyamatos figyelés és értékelés alatt áll, melynek következményeként a fizetési kondíciók esetleges módosítására is sor kerülhet.

7. Áruszállítás

Viszonteladó az árut közvetlenül Nagykereskedő raktárában veszi át, annak elszállításáról saját anyagi felelőssége mellett gondoskodik. Nagykereskedő Viszonteladó külön kérésére vállalja, hogy - amennyiben a megrendelt áru raktáron van - 24 órán belül - térítés ellenében, - futárszolgálattal kiszállítja azt Viszonteladó által megjelölt telephelyre. Ha felek Viszonteladói szerződést kötnek, úgy a szerződés kiszállítási feltételeket is meghatározó mellékletében Nagykereskedő ettől eltérő (jobb) feltételeket is ajánlhat Viszonteladó számára. Nagykereskedő által történő kiszállítás esetén a Viszonteladó telephelyén az áru kirakodásakor, Viszonteladó szállítása vagy szállítmányoztatása esetén az áru berakodásának megkezdésekor száll át a kárveszély a Viszonteladóra.
 
TörlésKijelöltek összehasonlítása