Kommunikációs rendszerekben gondolkodunk

Szakmai lexikon

100 MHz vagy 100 Mbps?

Sávszélesség (MHz vagy Ghz)
Az a frekvenciatartomány, amire a hálózati alkatrészek és a rendszer működése specifikálva vannak.
Gyakorlatilag: ez a "cső keresztmetszete".

Adatátviteli sebesség (Mbps-Mbit/s vagy Gbps...)
A maximális mennyisége az adatoknak, amennyit közvetíteni tudunk az adott sávszélességen.
Gyakorlatilag: ez a csövünkön áthaladó adat mennyisége egységnyi idő alatt.

Megjegyzés: Az adatok max 100 m kábelhosszra érvényesek.
Minimális sávszélesség igény   1 Gbps:   87 MHz
Minimális sávszélesség igény 10 Gbps: 450 MHz

3G

A 3G egy vezeték nélküli mobilinternet szabvány. A harmadik generációt képviseli, és jóval nagyobb adatátviteli sebességre képes (akár 21 Mbit/s HSPA+ használatával, egyébként max. 384 kbit/s), mint a második generációs (2G), ami legfeljebb 220 kbit/s az adatátviteli sebesség (EDGE).

4G

A 2G és a 3G rendszerek utódja az „IMT-Advanced”, (4G Wireless and International Mobile Telecommunication) 4G technológia jelenleg a mobil távközlési rendszerek közül a legfejlettebb, amely fix környezetben 1 Gbps, mobilkörnyezetben pedig akár 100 Mbps adatátviteli sebességet is biztosíthat.

5G

Napjaink legmodernebb, de még világszerte csak kiépítés alatt álló hálózata. A fejlesztések célja egy még kisebb késleltetésű, nagyobb sávszélességű, és több klienst kiszolgáló technológia megalkotása, megfelelve a mai Internet of Things trendnek.

802.11a/b/g/n/ac

A 802.11 szabványcsalád számos half-duplex, vezetéknélküli modulációs technikát ír le. Ezek közül a most használt legismertebbek 2.4 (b/g/n) és 5 GHz-es (a/n/ac) frekvencián működnek.

További információ: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Adatátviteli sebesség

Az egységnyi idő alatt továbbított bináris digitek (bitek) száma. Mértékegysége a bit/sec. Az olyan modemek sebessége, amelyek telefonvonalat használnak adatátviteli csatornaként, általában 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800 és 33600 bit/s.

AMPS

(Advanced Mobile Phone Service) 1G hálózat, amelyben csak hangátvitel van megvalósítva, még nem képes adatátvitelre

Analóg hálózatok

AMPS főleg az Egyesült Államokban használt hálózat. Megtalálható még Latin-Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Oroszország egyes részein, és Ázsia/Óceánia területén is.
ETACS Európában és Ázsia/Óceánia országaiban használt hálózat.
NMT Skandinávia területén, és néhány európai országban használják, valamint Oroszország egyes részein, Közel-Kelet és Ázsia országaiban.
Definíciók - GSM, TDMA, CDMA, Cellular, PDC, GPRS, WCDMA, PCS, 3G, ITU

ANSI

American National Standards Institute (Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal) Észak-Amerika szabványosító testülete.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange - Amerikai Szabványos Információcsere Kódrendszere

Aszimmetrikus kommunikáció

Asymmetric communications. Kétirányú kapcsolat, amelyben az egyik irányban lényegesen több adat halad, mint a másikban. Ilyen például a "TV on demand", vagyis a filmválasztó rendszer, amikor az előfizető választja meg, mit akar látni, mit vetítsenek neki a tévécsatornán.

Backup

fontos adatok, programok biztonsági okokból készített másolata;

a többnyire külön tárolóban őrzött adatok az eredeti meghibásodása, vagy elvesztése esetén használhatók; tapasztalt számítógép-felhasználók rendszeresen készítenek munkájukról másolatot.

BBS

Bulletin Board System - hírdetőtábla rendszer

Bérelt vonal

Leased line - A felhasználó által a távközlési társaságtól speciális feladatra bérelt, általában két pont közötti összeköttetés.

Bluetooth

Az Ericsson, az IBM, az Intel, a Nokia és a Toshiba közös kezdeményezése a kábelnélküli összeköttetésre mobiltelefon, hordozható PC, kéziszámítógép és perifériák között. Kistávolságú rádiós kapcsolat épül fel az eszközök között, a szabad - Instrumentation Scientific and Medical (tudományos és orvosi műszer) frekvenciasávban, 2,45 GHz-en, lehetővé téve a kábel nélküli összeköttetést a berendezések között. (Tipikus használati példa: Mobil telefon & fejbeszélő)

BPS

Bits Per Second - bit per secundum

Call Center, Contact Center

Hívásközpont, amely nagy mennyiségű ki, ill. bejövő hívás automatikus kezelésére alkalmas. Tipikus kiépítésben tartalmaz hangrögzítőt, automatikus válaszadó rendszert (IVR), valamint a ki és bejövő hívások részletes statisztikáját biztosító szoftvercsomagot.
A gyakorlatban a legtöbb gyártó saját megoldást kínál, de alközpont típustól független rendszerek is léteznek.

CCITT

Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique - Nemzetközi Telefon- és Telegráf Egyezetető Társaság

CDMA

A Code-Division Multiple Access (kódosztásos többes hozzáférésű) kifejezés rövidítése; olyan technológia, amely spread-spectrum technikát használ. Eltérően a konkurens rendszerektől, mint a GSM, amely TDMA technológiára épül, a CDMA nem rendel egy adott frekvenciát a felhasználókhoz. Ehelyett minden csatorna a teljes elérhető spektrumot használja.
Az egyedi beszélgetéseket pszeudo véletlenszámok sorozatával kódolják. Ami megkülönbözteti a CDMA technikát más telefontechnológiáktól, az az, hogy több beszélgetést egy frekvencián továbbít. Mindegyik kommunikációt mixelt bitcsomagok formájában bonyolítja, de mindegyik, adott kommunikációhoz tatozó csoportot egyedi kóddal jelöli. Ezáltal a másik végponton mindegyik kommunikáció újra összerakható az adott bitcsoportokhoz csatolt egyedi kódok alapján a helyes sorrendbe.

CDMA2000

(Code Division Multiple Access -kódosztásos többszörös hozzáféréses 2000) A CDMA rendszerek továbbfejlesztett változata, hatékony frekvenciakihasználásának köszönhetően 153 kilobit/sec sebességtől akár 2 megabit/sec sebességet biztosít.

Celluláris

A kommunikációs rendszerekre vonatkozik, különösen az Advance Mobile Phone Service (AMPS - fejlett mobiltelefonos szolgáltatásokra), amelyek a földrajzi régiókat szektorokra, úgynevezett cellákra osztják. Ennek a felosztásnak a célja a korlátozott számú átviteli frekvencia leghatékonyabb kihasználása. Mindegyik kapcsolat, vagy beszélgetés igényli a saját dedikált frekvenciáját, és az összes hozzáférhető frekvenciák száma körülbelül 1000.
Ezernél több egyidejű beszélgetés támogatása érdekében a celluláris rendszerek mindegyik cellához allokálnak egy adott számú frekvenciát. Két cella használhatja ugyanazt a frekvenciát különböző beszélgetésekhez feltéve, hogy a cellák nem határosak egymással.

Compact Flash

Nem felejtő memória. Palmtopoknál a fájl tárolási memóriát lehet vele bővíteni, de használható digitális fényképezőgépekbe és MP3 lejátszókba is. Asztali gépekhez általában párhuzamos vagy USB portra csatlakoztatható adapterrel lehet használni, laptophoz olcsó CF-PCMCA átalakítóval lehet használni. Mindkét estben a tartalmát mint egy újabb merevlemez látjuk.

COM (soros) PORT

Soros adatátvitelre szolgáló külső csatlakozási lehetőség. Az USB térhódításának következtében ez a 9 érintkezős csatlakozó (DB9) lassan feledésbe merül, ellenben a rajta alkalmazott RS232 szabványt ma is sok helyen használják még, főleg mikrokontrollerek, mikrokontroller alapú berendezések, telefonközpontok, hálózati eszközök parancssoros programozására.
Napjaink hálózati eszközei már a megszokott RJ-45-ös csatlakozón keresztül programozhatók, de továbbra is RS232-t használva.

CRM

Customer Relationship Management -

CTI

Computer Telephone Integration (Számítógép Telefon Integráció). A CTI megoldások lehetőséget biztosítanak - többek között - számítógépen keresztüli telefonhívások indítására és fogadására, valamint adatbázis kapcsolatok kezelésére. Pl: bejövő híváskor lehetőség nyílik a hívó fél adatainak automatikus megjelenítésére a vállalati CRM rendszer adatbázisából.

Csomagkapcsolt hálózat

Olyan adathálózat, ahol a végberendezések adatait közös adathordozón, csomagonként továbbítják.

CSTN

Color Super-Twist Nematic. Passzív mátrixos LCD kijelző. Lényegesen olcsóbb az aktív kijelzőknél, és ma már nem is rosszabb a képminőségük.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DECT telefonok

Vezeték nélküli alközponti telefon készülékek.

DNS

Domain Name System

A DNS-ben a doménnevek kiosztásának és az IP-címek hozzárendelésének a felelősségét delegálják. Minden tartományhoz mérvadó névkiszolgáló (autoritatív névszerver) tartozik. A mérvadó névkiszolgálók felelősek a saját doménjeikért. Ezt a felelősséget tovább delegálhatják, így az al-doménekért más névkiszolgáló felelhet. Ez a mechanizmus áll a DNS elosztott és hibatűrő működése mögött, és ezért nem szükséges egyetlen központi címtárat fenntartani és állandóan frissíteni.

Dual-band

WLAN eszközök azon képességét jelenti, hogy egyaránt képesek 2.4 és 5 GHz-es sávon is kommunikálni.

EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code - Binárisan Kódolt Kiterjeszetett Információcsere Kódrendszere

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution technology - a GSM rendszerben alkalmazott olyan magas szintű modulációs (8PSK) ,nagy sebességű adatátviteli eljárás és technológia, amely a GSM RF frekvenciacsatorna-osztás és az időrés szerkezet használatán alapul. Az EDGE révén harmadik generációs technológiákra jellemző minőségű és sebességű adatátvitel érhető el.

EGPRS

Enhanced GPRS - Bővített GPRS

EGSM

Extended GSM (Global System for Mobile Communications) -  Megnövelt globális mobil távközlő rendszer

EGSM

Extended GSM (Global System for Mobile Communications) -  Megnövelt globális mobil távközlő rendszer

e-mail

Electronic mail -

E-mail-kliens

A mobiltelefonba integrált e-mail-program ("kliens"), amellyel e-maileket tölthetünk le, olvashatunk és küldhetünk el. Az e-mail-kliens lehetővé teszi a leggyakrabban használt számítógépes protokollokat (POP3, IMAP4 vagy SMTP) támogató privát vagy vállalati levelezőrendszerbe való belépést.

EMS

Az EMS (Enhanced Messaging Service) a meglevő SMS infrastruktúrára épül. EMS üzenetek tartalmazhatnak szerkesztett (közepre rendezett, aláhúzott, stb.) szöveget, képeket, animációkat, előre definiált animációkat (pl. "Boldog vagyok" vagy "Szomorú vagyok"), hangot, előre definiált hangokat (pl. "Huha!" vagy "Ennek örülök!"), letölthető file-okat (csengőhangokat, operátorlogokat), továbbá vCard és vCalendar komponenseket (a határidőnaplók közötti kommunikáció céljára). Ha egy olyan készülék kap EMS üzenetet, amelyik nem támogatja az EMS technológiát, akkor az csak a szöveget jeleníti meg. Az EMS terjedését elsősorban az Ericsson, a Motorola, a Siemens és az Alcatel támogatja.

EPOC

Operációs rendszer, eredetileg a Psion gépeken futott azonban a Symbian csoportban ezt tervezik különböző mobil eszközök (főleg telefonok) operációs rendszerének is

FAQ

Frequently Asked Questions - Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

FDDI

Fiber Distributed Data Interface - optikai szálas elosztott adatinterfész

FTP

File Transfer Protocol - állományátviteli protokoll

Gadget

Elektronikus Kütyü - angolul. Így hívják a kis elektronikus csodákat, mint például a palmtopokat, digitális fényképezőgépeket, GPS helymeghatározókat, MP3 lejátszókat, stb.

GEOS

Grafikus alapú operációs rendszer, - többek között - a Nokia korábbi kommunikátoraiban (9000, 9110) is ez fut.

GIF

Graphics Interchange Format - grafikus információcsere formátum

GPRS

General Packet Radio Service (Általános csomagkapcsolt rádiós átvitel) egy lépés a GSM és a 3G celluláris hálózatok között. A GSM maghálózat kiterjesztése az adatcsomagok átvitelére. Az elérhető rádiófrekvenciák nagyon hatékony használatát teszi lehetővé, és a felhasználónak nagyobb sávszélességet nyújt, mint a szabványos GSM kapcsolat. Használható a TDMA (ANSI-136) hálózatban is.

A GPRS gyorsabb adatátvitelt biztosít GSM hálózaton a maga 9,6Kbit és 115Kbit közötti sebességhatáraival. Ez az új technológia lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egyidőben telefonáljanak és adatátvitelt bonyolítsanak. (Például, ha Ön rendelkezik egy GPRS átvitelre alkalmas mobiltelefonnal, képes azonos időben beszélni a telefonon, és e-mail üzeneteket fogadni.) A GPRS legfőbb haszna, hogy csak akkor foglalja a rádiófrekvenciás forrásokat, amikor adatot forgalmaz, és ezáltal lecsökkenti a hagyományos vonalkapcsolt hálózati elemek igénybevételét.

GSM

Global System for Mobile Communication (Globális rendszer mobil kommunikációhoz)egyike a vezető digitális celluláris rendszereknek. Eredetileg a digitális cellás telefonhálózatnak az országhatárokat átlépő barangolást is támogató páneurópai szabványa. Mára a világ legfontosabb digitális mobil távközlési szabványává vált.  A GSM a keskenysávú TMDA rendszert használja, amely nyolc egyidejű hívást tesz lehetővé ugyanazon a rádiófrekvencián. GSM rendszert először 1991-ben mutatták be. 1997. végére a GSM szolgáltatás több mint 100 országban volt elérhető, és de facto szabvánnyá vált Európában és Ázsiában.
Mai megvalósításai a 900 MHz, 1800 MHz és 1900 MHz frekvenciasávban működnek.
A legfejlettebb digitális celluláris technológiát képviselő GSM hálózatok vezető szerepet játszanak sok tipikus "digitális" szolgáltatási területen, beleértve a rövid üzenet szolgáltatást (SMS), rádióhullámon keresztüli (OTA) konfigurálást, és a GSM helymeghatározást is. Tekintettel a technológiára és az elterjedtségre Amerikában és a világ többi részén, a GSM jó pozíciót foglal el a globális roaming viszonylatában, és sok új GSM telefont hívnak "globális telefonnak", mivel azok gyakorlatilag bármelyik országban használhatóak. A SIM kártya ("Subscriber Identification Module" - előfizető-azonosító modul) szintén egyedi és nélkülözhetetlen komponense a GSM telefonoknak.
Technikailag a GSM a TDMA protokoll alapjaira épült.


Főbb jellemzők:
Bázisállomásadási frekvencia: 935-960 MHz.
Mozgó állomás adási frekvencia: 890-915 MHz.
RF csatornák: 2x124 Fr.
Sávszélesség: 2025 MHz.
Csatornaosztás: 200 kHz.
Cellaméret:500 m - 30-35 km
Átlagos cellaszám: 9
Átviteli sebesség/csatorna: 16 kbit/s

GUI

Graphical User Interface - grafikus felhasználói felület

HotSpot

Vezeték nélküli hozzáférési szolgáltatás, amely elérhető WLAN előfizetői interfészekkel rendelkező számítógépek (laptopok, kézi számitógépek, asztali számítógépek), illetve később alkalmas arra alkalmas mobiltelefonok használói számára lehetővé teszi, hogy WLAN-nal ellátott területeken nagy sebességgel férjenek hozzá az internethez.

HPC

PC, a Microsoft terminológiájában a billentyűzetes Windows CE palmtop.

HSCSD

High Speed Circuit Switched Data - nagy sebességű GSM mobil adatátviteli szabvány. Két módon éri el a sebesség növelését, egyrészt az egy beszédsáv eredeti szabvány szerinti 9,6 kbps sebességét megnöveli 14,4-re re másrészt maximum 4 csatorna egyidejű használatával ezt - elvileg - meg lehet növelni egészen 57,6 kbps-ra.

HSDPA

(High-Speed Downlink Packet Access) A 3G-t követő lépcsőfok, a 3.5G. A már meglévő 3G hálózatokra lehet rátelepíteni, így nem kell új infrastruktúrát létrehozni a használatukhoz. Legalább 14Mbps sebességet ígér, ezzel új szolgáltatások elérésében segít.

HTML

HyperText Markup Language - hipertext jelölő nyelv

HTTP - HTTPS

A HTTP egy kérés-válasz alapú protokoll kliens és szerver között. A HTTP egy állapot nélküli protokoll, aminek előnye, hogy a szervernek nem kell nyilvántartania felhasználói információkat az egyes kérések kiszolgálása között. A HTTP eredetileg nem arra készült, hogy felhasználók jelentkezzenek be rajta keresztül szerverekre és ott munkamenetet (session-t) indítsanak. Történetileg azonban úgy alakult, hogy a HTTP terjedt el széles körben más, felhasználói bejelentkezést támogató protokollok helyett, ami arra kényszerítette a webfejlesztőket, hogy a HTTP-t mintegy megerőszakolva, kerülőutakon járva tárolják a felhasználók munkamenetállapotait. Egy tipikus megoldás cookie-kban tárolni a felhasználói állapotot.

Jelenleg két módszer áll rendelkezésre biztonságos http-kapcsolat felépítésére: Az egyik a https URI-séma, a másik pedig a HTTP/1.1 verzióban bevezetett Upgrade header (lásd RFC 2817). Az Upgrade header kliensoldali támogatása jelenleg gyakorlatilag még nem létezik, ezért egyértelműen a https dominál. A https séma szintaktikailag megegyezik a http-sémával, de jelzi a böngészőnek, hogy használni kell az SSL/TSL titkosító réteget az adatforgalom védelme érdekében. Az SSL különösen célszerű a HTTP esetében, mert akkor is nyújt némi védelmet, ha csak a kommunikáció egyik oldala hitelesített (más szóval autentikált). Az internetes HTTP-tranzakciók esetében jellemzően csak a szerveroldal hitelesített.

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers - Villamos- és elektromérnöki Szabványügyi Szervezet

IMAP

Internet Message Access Protocol - Internet üzenet hozzáférési protokoll

IMEI

International Mobile Equipment Identifier (Nemzetközi mobilkészülék azonosító). A készüléket egyértelműen azonosító szám.

i-mode

A WAP-hoz hasonló, mobiltelefonokra optimalizált tartalomszolgáltatási szisztéma, amely elsősorban Japánban működik, de több európai szolgáltatónál is megjelent.

Infra

Mobiltelefonok, illetve egyes - elsősorban hordozható- számítástechnikai eszközök (laptopok, PDA-k) vezeték nélküli közvetlen összeköttetését lehetővé tévő technológia.

IP

Internet Protokol - Internet protokoll

IRC

Internet Relay Chat

IrDA

Infravörös adatátviteli szabvány. Több funckiója van, mint például a vezetékes soros/párhuzamos portok kiváltása (IrCOMM), fájlok átvitele (IrOBEX), LAN hozzáférés (IrLAN). Annak ellenére, hogy maga az IrDA szabványos, gyakran alkalmaznak az adatok átvitelére speciális formátumot, ami meghiúsíthatja a különböző gépek közti adatátvitelt.

ISDN

Integrated Services Digital Network (Intergált Szolgáltatású Digitális Hálózat). Lehetővé teszi az Ön számára, hogy ugyanazon csatlakozáson keresztül kiváló hang-, adat-, szöveg- és képinformációkat továbbítson számos telekommunikációs alkalmazás működését biztosítva. Integrált szolgáltatású, mert a verbális információk vagy digitális adatok egységes átviteli formában továbbítódnak, ezért egyetlen fizikai összeköttetésen keresztül biztosítható a különböző feladatú alkalmazások használata. A jeltovábbítás végponttól végpontig digitális módon történik, ezáltal a hangátvitel minősége lényegesen jobb, adatátviteli kapacitása többszöröse a hagyományos telefonvonalakénak. Ugyanakkor az ISDN-rendszerek együttműködnek már meglévő telekommunikációs eszközeivel is.

Az ISDN szolgáltatás előnyei:

 • Gazdaságos
  Az ISDN gazdaságosságának alapja, hogy sokféle szolgáltatást tud nyújtani az Ön számára, amelyekből egyszerre többet is tud használni. Alkalmazásával azonnal hozzájut a modern távközlés sokféle lehetőségéhez. Használhatja telefonálásra, faxolásra, adatávitelre, internetezhet, videokonferenciát folytathat és mindezekhez csak egy ISDN-vonalra van szüksége.
 • Költséghatékony
  Az ISDN vonalak a távközlési szolgáltatásokat a hagyományos telefonvonalaknál lényegesebb hatékonysággal képesek biztosítani. A telefonhálózatokon alkalmazott modemekhez képest többszörös adatátviteli sebességet érhet el. Így rövidülnek a tényleges kapcsolattartásrafordított időtartamok, ezáltal költséget takaríthat meg.
 • Egyszerű és kényelmes
  Ha Önnek többféle távközlési szolgáltatásra van szüksége, az ISDN segítségével egyszerűen és kényelmesen hozzájuthat mindegyikhez. Használata ugyanolyan egyszerű, mint egy hagyományos telefonvonalé, nem igényel semmiféle többlettudást.
 • Tiszta hangzású
  A hagyományos analóg technikával szemben a digitális adatátvitel nagy előnye, hogy lényegesen tisztább, zajmentes információáramlást biztosít. Nincsenek zavaró zörejek-zajok, így a használat során sokkal jobb minőségű beszédre van lehetősége.
 • Rugalmas
  Az ISDN-rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy párhuzamosan többféle tevékenységet folytathat rajta anélkül, hogy az egyes tevékenységek a legkisebb mértékben is zavarnák egymást. Így az ISDN2 csatlakozás esetén például telefonálhat és faxolhat egyszerre, vagy szörfözhet az Interneten is.
 • Biztonságos
  Az ISDN az analóg technológiával ellentétben biztonságosabb, hagyományos eszközökkel lehallgathatatlan kommunikációs csatornát biztosít.
 • Igény szerint bővíthető
  Az ISDN alapcsatornák 64 kbit/s adatátviteli sebességre képesek. Több alapcsatorna kombinálásával nagyobb sávszélességet alakíthat ki, így telekommunikációs rendszerét magasabb terhelésekre is méretezheti.
 • Nyitott rendszer 
  Az ISDN alapszolgáltatás magában foglalja más hálózatok elérését is. A rendszer átjárást biztosít más nyilvános hálózatok felé, így telefonbeszélgetést folytathat, számítógépével hozzáférhet az Internethez vagy a Datex-P hálózathoz, küldhet vagy kaphat számítógépes adatállományokat, s mindezt a megszokottnál lényegesen gyorsabban.

ISDN műszaki specifikációk:

 • Csatlakozástípusok
  - ISDN2
  - ISDN30
 • Adatátviteli sebességek
  - ISDN2 esetén 64/128 kbit/s
  - ISDN30 esetén 30 x 64 kbit/s
 • Összeköttetés-típusok
  - pont-pont
  - pont-több pont

ISDN-alkalmazások:

 • Helyi hálózatok összekapcsolása
 • Távoli munkaállomások elérése
 • Számítógépes adatállományok továbbítása
 • On-line adatbázisok elérése
 • Internet-használat
 • Banki alkalmazások
  - bankjegy- és bankkártya
  - terminálok elérése
 • Videokonferencia-alkalmazások
  - távoktatás
  - telemedicina
  - üzleti tárgyalások
 • Közös munkavégzés megosztott számítógépes állományokon
 • POS-terminálok üzemeltetése
 • Távfelügyeleti rendszerek üzemeltetése

ISO

International Standars of Organization - Nemzetközi Szabványügyi Hivatal

i-TAP

A prediktív szövegbevitelt megvalósító technikák egyike, a T9 konkurense.

ITU

Az International Telecommunication Union (Nemzetközi Telekommunikációs Egyesülés) rövidítéseként az ITU egy kormányközi szervezet, amelyen keresztül nyilvános és privát szervezetek járulnak hozzá a telekommunikáció fejlesztéséhez. Az ITU-t 1865-ben alapították, és 1947-ben lett az ENSZ képviselete. Felelős a telekommunikációt szabályozó nemzetközi szerződések, szabályok és szabványok alkalmazásáért. A szabványosító funkciót formálisan az ITU szervezetén belüli csoport, a CCITT hajtotta végre, de az 1992-es átszervezést követően a CCITT nem létezik elkülönült testületként.

IVR

Interactive Voice Response -

JAVA

JAVA-

JPEG

Joint Photographic Experts Group

Kisirodai és analóg telefon alközpontok

Az analóg telefonközpontok elsősorban kisvállalkozások és az irodák számára jelentenek hatékony segítséget a gördülékeny ügyfélkezelésben és a belső kommunikációban. Panasonic és MySIP bővíthető analóg telefon alközpontok, kihangosítható analóg rendszerkészülékek, csatlakoztatható DSS konzolok.

Kódmemória

Egy jelszóval védett listában tárolhatjuk az összes kódunkat, jelszavunkat. Így tucatnyi féle adat helyett elegendő egyet megjegyezni.

LAI

Location Area Identity - Aktuális Hely Azonosító, segítségével a GSM telfon gyorsabban csatlakozhat a hálózatra.

LAN

Local Area Network - lokális hálózat

LCD

Liquid Crístal Display, azaz foyladék-kristályos kijelző. A folyadék kristály segítségével szabályozzák a fluoreszkáló háttérfény kijutásának mennyiségét az előlapra.

LED

Light Emitting Diode - fénykibocsátó dióda

M2M

Machina to Machine

MAN

Metropolitan Area Network - városi hálózat

MIME

Multi-Purpose Internet Mail Extensions - többhasznosítású Internet levelezési eljárás

MIMO - MU-MIMO

(Multi-user) Multiple-Input and Multiple-Output
A rádió kapacitásának növeléséhez több adó és vevő antennát használ, így kihasználva a többutas terjedést. Nem összekeverendő a beamforming-gal (jelterjedés formálás), ami egy adatjel teljesítményének növeléséhez használatos technológia. Ezzel a technológiával csökkenthető az az idő, amit az egyes klienseknek várni kell a jelváltások között, így jelentősen gyorsítható a vezetéknélküli kommunikáció.

MMC

MultiMediaCard - Multimédiás adattároló kártya

MMS

Az MMS (Multimedia Message Service) több olyan funkciót kínál, amelyek az EMS-el nem érhetőek el. Az MMS az EMS-hez hasonlóan az SMS-re épül, azonban az MMS e-mail elemeket is magáénak mondhat. Az üzenethez különböző (multipart MIME) anyagokat csatolhatunk, csakúgy mint az e-mail esetében. Ezeknek a megjelenítése pedig már az egyes készülékektől függ. Az MMS rövid filmek és PowerPoint-szerű animációk átvitelére is képes lesz hamarosan. Mivel az üzenetek "e-mail jellegűek" mobil készülékeken (pl. PDA) túlmenően hagyományos e-mail címre is küldhetők, ill. onnan is fogadhatóak. Az MMS terjedését elsősorban a Nokia és az Ericsson támogatja. Az elvárások szerint az MMS nagy lökést fog adni a GPRS (folyamatos internethozzáférést biztosító mobil rendszer) piac fejlődésének.

Modem

14,4

Offline

Annak az állapotnak a megnevezésére szolgál, amikor még nincs modemkapcsolat két berendezés között. Ilyenkor a modem vagy a számítógép offline üzemmódban van.

OLED

Organic Light Emitting Device, azaz Szerves Fénykibocsátó Eszköz. Mobil eszközök esetén is találkozhatunk ilyen típusú kijelzővel. Az LCD-vel ellentétben nem igényel háttérfényt, fogyasztása alacsony, látszöge nagy.

Online

Online üzemmódban vagyunk, amikor létrejött a modemkapcsolat.

Optikai kábelek

Adatátviteli kábelek, szélessávú adatátvitelre szolgálnak.

OSI

Open System Interconnection Reference Model - nyílt rendszerek összekapcsolási modellje

Palmtop

Tenyérgép, olyan kis számítógép, amelyik könnyen hordozható és segít a mindennapi teendőink ellátásában.

PCS

A Personal Communications Service rövidítéseként a PCS a U.S. Federal Communications Commission (FCC) terminusa, amelyet az Egyesült Államokban bevezetett digitális celluláris technológiák csoportjának leírására használnak. A PCS a CMDA (más néven IS-95), a GSM és az észak-amerikai TDMA (vagy IS-136) interfészeket takarja.
A PCS rendszerek három legfontosabb megkülönböztető jellemzője:

 • Teljesen digitálisak.
 • Az 1900 MHz-es frekvenciatartományban működnek.
 • Nemzetközileg is használhatóak. A PCS egy második generációs mobilkommunikációs technológia.

PDA

Personal Digital Assistant - Ma elsősorban az egyszerű manager kalkulátoroknál bonyolultabb, de a palmtopoknál azért egyszerűbb gépekre használják. Jellemzője, hogy van beépített naptár, címtár és feladatlista, de nem programozható és a funkciói utólag nem bővíthetőek.

PDC

A Personal Digital Cellular (PDC - személyes digitális cellás) egyike a világ három legfontosabb vezeték nélküli szabványának, besorolva a GSM és a TDMA standardok mellé. Jóllehet jelenleg csak Japánban vannak felhasználói, az üzemeltetőket aktívan foglalkoztatja a PDC a világ más régióiban is. Bár a PDC technológiát jelenleg csak Japánban használják, ez a világ második legnagyobb digitális szabványa, 2000. júliusában több mint 48 millió előfizetővel. A GSM-hez hasonlóan a PDC is a TDMA technológián alapul.

PIM

Personal Information Manager, azaz személyi információ kezelő. Telefonkönyvet, szervezőt stb. kezelő szoftver.

POP

Post Office Protocol - postaprotokoll

POP3

Post Office Protocol v3 - A POP protokoll 3. verziója

PPC

Palm PC, a Microsoft terminológiájában a billentyűzet nélküli Windows CE-t futtató tollgép. Újabban ugyan ezt a kategóriát átnevezték Pocket PC-re.

PPP

Point to Point Protocoll - kétpontú protokoll

PROXY

Olyan eljárás, aminek során egy rendszer egy másik (általában távoli) rendszer helyett válaszol valamilyen hálózati felszólításra.

PTT

Push to Talk -Beszéd indítás egyetlen gombnyomásra. A hang adatként továbbítódik, így nincs precdíj, helyette az adatszolgáltatás díját kell fizetni.

QuickShare

QuickShare - Egyszerű képmegosztás

QVGA

Mobil eszközök esetén a kamera, illetve a kijelző 320x240 pixeles felbontását jelöli.

Rack szekrények

A gyengeáramú hálózatokhoz (pl. számítógép, riasztó) használják. Egy jó rack szekrény segít takarékoskodni a szerverhelyiség hűtési költségén. Ilyenek például a megbízható Canovate és Excel Networking 6-47U, fali és álló  rack szekrények. Fontosak a kiegészítők is, a polcok, a ventillátorok, a villamos elosztók (kontaszetek), rendező panelek és a tálcák.

Router

Olyan hálózati számítógép, ami tárolja és továbbítja az adatcsomagokat LAN-ok és WAN-ok között.

SIM

A SIM kártya ("Subscriber Identification Module" - előfizető-azonosító modul) egyedi és nélkülözhetetlen komponense a GSM telefonoknak.
Technikailag a GSM a TDMA protokoll alapjaira épült.

SLIP

Serial Line Interface Protocol - soros vonali interfész protokoll

SMS

Short Message Service. Rövid szöveges üzenet.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol - egyszerű postázó protokoll

Symbian

Az Ericsson, Nokia, Panasonic, Motorola, Psion, Samsung Electronics, Siemens és Sony Ericsson által tulajdonolt szoftvercég, amely a Psion által kifejlesztett EPOC mobiloperációs rendszert továbbfejlesztve alkotta meg a ma kapható mobil és PDA eszközök legstabilabbnak és legbiztonságosabbnak tartott 32 bites operációs rendszerét.

Néhány Symbian/EPOC operációs rendszert ma (2003.08.18.) használó ismertebb eszközök közül:

 • Psion 5, 5MX, 5MX Pro,
 • Ericsson MC218
 • Ericsson R380
 • Fujitsu F2102V
 • Fujitsu F2051
 • Nokia 3650
 • Nokia 6600
 • Nokia 7650
 • Nokia 9210
 • Nokia 9290
 • Nokia N-Gage
 • Samsung SGH-D700
 • Siemens SX1
 • SonyEricsson P800
 • SonyEricsson P900

Kapcsolódó linkek:
http://www.symbian.com/technology/symbos-phones.html

Symbian is a software licensing company, owned by wireless industry leaders, that is the trusted supplier of the advanced, open, standard operating system - Symbian OS - for data-enabled mobile phones.

Symbian was established as a private independent company in June 1998 and is owned by Ericsson, Nokia, Panasonic, Motorola, Psion, Samsung Electronics, Siemens and Sony Ericsson. Headquartered in the UK, it has offices in Japan, Sweden, UK and the USA.

Symbian's shareholders

Szinkronizáció

Az a művelet, amikor két különböző gépen az adatokat azonos állapotra hozzuk. Ez úgy történik, hogy mindkét gépről a legutóbbi szinkronizálás óta megváltozott adatokat átmásoljuk a másikra. Legtipikusabb alkalmazása a naptárak szinkronizálása, amikor a palmtopon elvégzett változtatásokat átmásoljuk az asztali gépre, az asztali gépen elvégzett változásokat pedig a palmtopra. Szinkronizáció után mindkét gépen azonos információ van.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol - átvitelvezérlési protokoll/Internet protokoll

TDMA

A Time Division Multiple Access (időosztásos többes hozzáférés) kifejezés rövidítése; a TDMA a digitális vezeték nélküli szolgáltatás technológiája, amely időosztásos multiplexelést (TDM) alkalmaz. Úgy működik, hogy a rádiófrekvenciát időrésekre osztja, majd ezeket kiosztja a hívásokhoz. Ezáltal egy frekvencia több egyidejű adatcsatornára osztható. A TDMA technológiát használja a GSM digitális celluláris rendszer.
Az egyik legrégebbi digitális celluláris technológia, a TDMA főként Észak-Amerikában található meg. Részben - összehasonlítva más digitális celluláris technológiákkal - a rugalmasság hiánya miatt a legkevésbé fejlett digitális technológia.

TMC

Traffic Message Channel -  Közlekedési Információs Csatorna

Tollgép

Olyan palmtop, aminek nincs billentyűzete, az adatbevitel az érintésérzékeny képernyőre írással történik.

Transflash

Ma már MicroSD néven ismert. Bélyeg méretű memóriakártya, ideális mobil eszközök számára.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System (egyetemes mobil telekommunkációs rendszer) - az ETSI keretében kidolgozás alatt álló fejlett mobitávközlési-rendszer , amely szélessávú mobil hozzáférést tesz majd lehetővé

URL

Uniform Resource Locator - általános erőforrás-hely meghatározó

USB

Universal Serial Bus

Vállalati hibrid és IP alközponti rendszerek

Vállalatok és állami intézmények számára kiépített  informatikai és telekommunikációs rendszerek, hálózatok tervezését, építését és üzemeltetését jelenti. Alcatel-Lucent, Panasonic, Siemens analóg, digitális, VoIP, kijelzős rendszertelefonok; IP hibrid és IP digitális telefon alközpontok, telefon kártyák; integrált VoWiFi, DECT és mobil mellék megoldások.

VGA

Mobil eszközök esetén a kamera, illetve a kijelző 640x480 pixeles felbontását jelöli.

Voice-mail

Hangposta -

VoIP

Voice Over Internet Protocol - hangátvitel internetprotokoll-alapon. A hangot nem hagyományos telefonvonalon keresztül továbbítják, hanem adatfolyammá alakítva felteszik az internetre, majd a célnál visszaalakítják hanghívássá.

VoIP telefonálás

Az IP telefonálás olyan telefonálásra szolgáló technológia, ahol a hangátvitel a számítógépes hálózaton történik. Legfőbb előnye, hogy nincsenek telefonköltségek saját VoIP hálózaton belül, egymás közötti felhasználók között. Ezen kívül a kábelezési költségek csökkennek, mert azonos hálózaton működhet a telefonos és a számítógépes rendszer. Üzemeltetési költségei is csökkennek, mert egyetlen rendszergazda tudja felügyelni mindkét rendszert. A voip hálózathoz különböző voip adapterek segítségével csatlakoztathatóak akár régi analóg eszközei is. Ha voip hálózatból a mobil irányú hívásait voip gsm gateway-en keresztül bonyolítja le, akkor a költségei tovább csökkennek. Külön hálózatépítés nélkül ki tudja egészíteni rendszerét IP kaputelefonokkal is.

VPN

Virtual Private Network - virtuális magánhálózat

WAN

Wide Area Network - távolsági hálózat

WAP

Wireless Access Protocol (drótnélküli elérési protokoll). Globális nyílt standard az on-line szolgáltatás eléréséhez kis kijelzős mobil készülékről.

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access -szélessávú kódosztásos többszörös hozzáférés. A CDMA-ra épülő harmadik generációs mobiltelefon-rendszer. Adatátviteli sebessége 384 kbps és 2 Mbps közé esik.

WCDMA

Wideband Code division Multiple Access - A szélessávú CDMA rövidítése, és egy nagy sebességű 3G mobil vezeték nélküli technológia, a CDMA-nál nagyobb adatátviteli teljesítménnyel. A WCDMA elérheti beszéd-, videó-, adat- és képátvitel során a 2 Mbps sebességet. A WCDMA technológiát az ITU "IMT-2000 direct spread" név alatt szabványosította.

WiFi

Wireless Fidelity. WLAN szabvány.

WLAN

A WLAN (Wireless Local Area Network) hálózat a hagyományos Ethernet hálózat vezeték nélküli kiterjesztése, mely a felhasználók számára kényelmes, nagysebességű és biztonságos adatkapcsolat létrehozását teszik lehetővé az Ethernettel megegyező szolgáltatási színvonallal.

WML

Wireless Markup Language. A WAP-szabvány szerint létrehozott oldalak leírónyelve. A WAP-os oldalakat WML-formátumban kell létrehozni ahhoz, hogy a WAP-böngészők meg tudják őket jeleníteni.

WTLS

WTLS - Wireless Transport Layer Security

A WTLS a WAP biztonsági rétege, az adatok integritásáért és a titkosításért, azonosításért felel. A WTLS Class biztonságos kétirányú azonosítást biztosít az alábbiak szerint:

 • WTLS Class 1 - Anonymous
 • WTLS Class 2 - Szerver azonosítás
 • WTLS Class 3 - Felhasználói azonosítás

WWW

World Wide Web - világméretű háló

X.25

Csomagkapcsolt hálózati protokoll.

xHTML

x Hypertext Markup Language. A legújabb, 2.0-s WAP-szabvány által hazsnált jelölőnyelv. Modernebb, mint a WML.

XHTML

Extensible Hypertext Markup Language -  bővíthető hipertext jelölő nyelv

Termék katalógus

TörlésKijelöltek összehasonlítása