Kommunikációs rendszerekben gondolkodunk

Jótállási feltételek

TÁJÉKOZTATÓ A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS FELTÉTELEIRŐL

Jótállás és szavatosság:

A köznapi nyelvben garanciaként nevezett jogintézmény pontos jogi megjelölése, a konkrét esettől függően, szavatosság vagy jótállás.
 
A jótállás és a szavatosság közötti alapvető különbség a bizonyítási kötelezettség, azaz a bizonyítás melyik felet terheli egy adott időszakban. A hiba okának azonban mindkét esetben a teljesítéskor már fenn kell állnia.
Jótállás teljes időtartama alatt az eladónak - magát kimentve - kell bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.
Szavatosság (de csak fogyasztói szerződéseknél) esetén, az első 6 hónapban felismert hiba esetén az eladót szintén kimentési kötelezettség terheli, ezt követően felismert hiba esetén a vevőnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka már a teljesítéskor fennállt.
A jótállás tehát, mint mellékkötelezettség, a szavatossági felelősségnél szigorúbb felelősséget ró a hibásan teljesítő szerződő félre.
A jogosult választása szerint érvényesítheti szavatossági, vagy jótállási jogosultságából származó igényeit.

A jótállás és szavatosság időtartalma:

A 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkezik, jótállási kötelezettséget ír elő a fogyasztói szerződés keretében (végfelhasználó felé) értékesített új elektronikus hírközlő végberendezésekre 10 000 Ft bruttó vételár felett.

Jótállási idő:
 • Végfelhasználó felé: Jótállási jegy vagy szerződés szerint
 • Viszonteladó felé: +1 hónap (csak min. 12 hónapos végfelhasználói garancia esetén érvényes - Garanciatáblázat alapján)

Igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumok:

A jótállási és szavatossági igény - kizárólag nálunk vásárolt termékekre történő - érvényesítéséhez a 49/2003. GKM rendelet alapján az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) és a jótállási jegy bemutatása szükséges. A szerződés teljesítésekor kiállított számlával tehát minden további nélkül érvényesítheti szavatossági igényeit a fogyasztó.

2013. augusztus 1
-től módosultak a Panasonic távközlési eszközeinek jótállási feltételei, amelyek röviden a következők:

 - A fent említett időponttól a berendezésekre a jótállás csak és kizárólag számla ellenében érvényesíthető (lásd korábban kiadott jótállási jegyek 6. pontja).

 - A korábban kiadott jótállási jegyek funkciójukat és érvényüket is elvesztették a fenti időponttól. Természetesen a vállalt jótállási feltételek nem változnak (első évben teljes körű, míg a második évben az alkatrészekre teljes körű jótállás vonatkozik, csak a munkadíjat kell fizetni. Kivételt képez ez alól a 2012. decembere után készült DECT készülékekre (2K.. vagy felette), mert azokra a két év jótállás teljes körű a jótállás teljes időtartama alatt).

 - Az új szabályzás nem csak a 2013. augusztus 1-je után eladott készülékekre, hanem a teljes, még jótállási időszak alá eső termékekre is vonatkozik.

 - A meghibásodott berendezés szervizben történő leadásakor igazolni kell a jótállás jogosságát a vásárlási számlával. Ennek hiányában kizárólag fizetős javításra áll módunkban átvenni a készüléket, még akkor is, ha a korábban kiadott jótállási jegy, vagy a készülék gyártási száma alapján egyébként valószínűsíthető, hogy a berendezés még a jótállási határidő hatálya alá esik. Természetesen van lehetőség a számla pótlására, e-mail-ben, FAX-on elküldve, vagy személyesen pótolva. Ezt a készülék szervizben történő leadásakor jelezni kell az átvevő kollégának. Ebben az esetben a készülék javítását a számla beérkezéséig nem kezdjük meg.

 - Egy fizetős javításra átvett, és időközben megjavított készülék elszámolási státuszát utólag nem áll módunkban módosítani, még számla ellenében sem. Ilyen esetben, amennyiben a jótállási időszakban újra meghibásodna a készülék, akkor annak javítása már a jótállás keretein belül fog történni.

 - Amennyiben bizonytalan a jótállás igazolása (pl. kérdéses a számla megléte) és a javítást fizetős feltétel mellett nem kéri a vevő, akkor a készüléket nem áll módunkban javításra átvenni és tárolni.

A jótállás illetve a szavatosság a kötelezett teljesítésével kezdődik, ami a gyakorlatban a 151/2003. kormányrendelet alapján a termék a vevő részére történő átadásával, vagy, ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállási igény érvényesítésének helye:

A 151/2003. kormányrendelet 6. § előírja, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani (helyszíni garancia).
 
Az ettől eltérő esetekben értelemszerűen a fogyasztó gondoskodik a hibás terméknek a forgalmazó telephelyére való eljuttatásáról (telephelyi garancia). A viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért a viszonteladókra a telephelyi garancia vonatkozik, azaz a Young B.T.S Kft. Frangepán utca 26. sz. alatti telephelye.

A jótállás érvényesítésének átfutási ideje:

A Ptk. 306. § (2) alapján a kijavítást, vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Erre a tényre a kötelezettnek fel kell hívnia a jogosult figyelmét. A 49/2003. GKM rendelet előírja, hogy a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Csereeszköz biztosításának lehetősége:

A Ptk. szavatossági rendelkezései úgy szólnak, hogy a jogosult elsősorban kijavítást, vagy kicserélést követelhet. A jogszabályok értelmében tehát nem kell csereeszközt biztosítani.

Javító-karbantartó szolgáltatás esetén keletkező jótállás, szavatosság:

A 249/2004. kormányrendelet szerint, melynek 2. § szerint a javító-karbantartó szolgáltatást végző vállalkozót 6 hónap jótállási kötelezettség terheli.

Mire nem vonatkozik a jótállás:

• A termékekhez tartozó elemek, akkumulátorok, izzók, festékszalagok, tintapatronok, tonerek.
• A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, ill. az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
• A használati utasításban foglaltak be nem tartásából vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
• ...és fontos tudni azt, hogy a forgalmazott termékek valamely elképzelt funkcióra való alkalmatlansága, ill. ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik sem a jótállási sem a szavatossági kötelezettségek körébe.

Garanciával kapcsolatos egyéb tudnivalók
 
A termékek többféle garanciával rendelkezhetnek, amelyeknek megfelelően a Young B.T.S. Kft. Önnek többféle megoldást kínálhat:

• Azon termékek garanciális javítását vagy cseréjét, amire a Young B.T.S. Kft. vállal garanciát, azt kollégáink intézik. A hibás darabot szakszervizben bevizsgáltatjuk, majd szükség esetén elvégezzük/elvégeztetjük a javítási munkát.
• Amennyiben az eszközre/alkatrészre a gyártó, vagy az importőr vállal garanciát, akkor annak javítását a szakszerviz látja el. Ez esetben a gyorsabb ügyintézés érdekében a termék mellé adott gyártói garanciapapíron feltüntetett szervizzel vegye fel a kapcsolatot. Amennyiben közvetlen nálunk kívánja érvényesíteni igényét, úgy az átfutási idő megnövekszik, ugyanis a garanciális javításokat kizárólag a gyári garanciajegyen feltüntetett szakszervizek végzik.

A Young B.T.S. Kft. munkatársai minden esetben arra törekszenek, hogy a garanciális eszközök cseréjét, javítását szakszerűen, a legrövidebb idő alatt megoldják.
 
A hibásnak ítélt terméket eredeti számlával, vásárlást igazoló bizonylattal, tartozékaival együtt tudjuk csak bevizsgálásra átvenni.

A garanciális ügyintézéseknél minden esetben betartjuk a Fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit.
Nem vállaljuk azonban az olyan eredetű, Önt ért károkat, melyeknek okai esetlegesen az Ön gépének hiányos biztonsági felszereléséből adódnak, nem a használati útmutatónak megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használták az eszközt.

 

Partnereink számára a Tájékoztató és garanciatáblázat letölthető.

Kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal kollégánkhoz a +36 (1) 452-2682-es telefonszámon, vagy az szerviz@young.hu e-mail címen.

TörlésKijelöltek összehasonlítása